Privacyvoorwaarden

Pinkstergemeente Sjaloom hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en vindt het belangrijk dat er zorgvuldig en rechtmatig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. In onderstaande privacyverklaring leggen hoe we omgaan met de door ons verzamelde persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Pinkstergemeente Sjaloom
Deimoslaan 19
1702 CK Heerhugowaard
072-57 41 320
www.sjaloomheerhugowaard.nl
info@sjaloomheerhugowaard.nl

Gegevens die worden opgeslagen

 • Contactgegevens ledenadministratie
  Dit zijn de persoonsgegevens die leden van Sjaloom zelf hebben versterkt aan de ledenadministratie.
 • Contactgegevens uit formulieren op de website
  Deze gegevens hebben bezoekers afgestaan bij het invullen van een webformulier om contact op te nemen met Sjaloom of om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.
 • Aanmeldingen op de nieuwsbrief
  Wij versturen regelmatig e-mails met nieuws over Sjaloom aan leden en andere geïnteresseerden die zich daarvoor hebben aangemeld.

Bovenstaande gegevens zullen wij nooit doorgeven aan derden zonder jouw toestemming.

Gebruik van beeldmateriaal

Op onze website staan foto’s van bezoekers van de kerk. Dit betreft een openbare pagina en/of een besloten ledenpagina. De kerk verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de gemeente. Pinkstergemeente Sjaloom heeft toestemming verkregen van de op de foto duidelijk herkenbare personen om deze op de website te plaatsen.

Op onze website staan ook foto’s van functionarissen van de kerk met naamsvermelding. Pinkstergemeente Sjaloom verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Met het plaatsen van foto’s en video’s op onze website of ander medium zullen wij zorgvuldig omgaan en terughoudend zijn wanneer mensen herkenbaar in beeld zijn gebracht. Wij maken gebruik van een huisfotograaf met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Andere aanwezigen tijdens onze activiteiten worden verzocht geen foto’s te maken en te publiceren. Als er ondanks dit verzoek toch publicaties door anderen worden gedaan kan je bezwaar maken middels het sturen van een e-mail aan office@sjaloomheerhugowaard.nl.

Cookies

Als je onze website bezoekt zullen de activiteiten hierop worden bijgehouden door middel van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt en maakt dus geen inbreuk op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarom worden deze gegevens opgeslagen en wat doen we met jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

 • afhandelen van machtiging tot betaling;
 • om je op de hoogte te brengen van activiteiten en nieuws van Sjaloom;
 • contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het vermelden van bijzondere situaties (indien gewenst), zoals ziekte, een sterfgeval of een jubileum;
  het uitvoeren van de missie, taken en bedieningen van de gemeente.

Beveiliging van informatie

Pinkstergemeente Sjaloom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via e-mail office@sjaloomheerhugowaard.nl.

Bewaartermijnen

Sjaloom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers.

Eerdere toestemming die je hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken kun je altijd intrekken op het door jou gewenste moment. Wij vragen je om dit schriftelijk of per e-mail te doen.