Giften zijn aftrekbaar

Voor het kunnen aftrekken van giften aan onze kerk heeft de belastingdienst de volgende voorwaarden gesteld:

  • Wij leveren geen tegenprestatie voor de giften. (Voorbeelden van een tegenprestatie zijn: je koopt een speciaal boek. Je doet dan geen gift. Je betaalt geld en als tegenprestatie krijgt je het boek. Of: je koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijg je een kans om geld te winnen. Je kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties aantonen dat je de giften hebt gedaan.)
  • Het totale bedrag van je giften is meer dan het drempelbedrag.
  • Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.
  • Drempel en maximum gewone giften
  • Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van je drempelinkomen.

Periodieke giften

Als je besluit om ons periodiek te steunen kan je gift volledig, dus zonder drempel, voor de belasting worden afgetrokken. Lees meer over de aftrekbaarheid van periodieke giften.

Op die pagina kun je ook een formulier downloaden om dat te regelen. Dat formulier moet deels door jou en deels door ons worden ingevuld en ondertekend. Hier is geen notaris voor nodig.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap

Heb je geen fiscale partner? Of heb je alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan tel je alleen je eigen gewone giften op en bereken je je eigen drempelinkomen.

Heb je het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van jou en je fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, tel je de drempelinkomens van jou en je fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kun je onderling verdelen zoals je dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als je een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Zie ook Fiscaal partnerschap