Aftrekbaarheid periodieke giften

Als je besluit om ons periodiek te steunen kan je gift volledig, dus zonder drempel, voor de belasting worden afgetrokken.

Je gift is een periodieke gift als:

  • je de gift hebt laten vastleggen in een overeenkomst tussen ons beiden (of in een notariële akte.)
  • je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij je overlijden.
  • wij je geen tegenprestatie leveren voor de gift

Geldt er een drempel?

Voor periodieke giften geldt geen inkomensafhankelijke drempel of maximaal aftrekbaar bedrag.

Hoe kom ik in aanmerking voor die gunstige belastingaftrek?

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Sjaloom.

Neem je in de akte op dat je geen gift meer geeft als je inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat je werkloos of invalide wordt? Dan voldoe je toch aan bovenstaande voorwaarden.

Hoe regel ik zo'n schriftelijke overeenkomst voor gunstige belastingaftrek?
Stap 1: Download het formulier:
Klik hier om een blanco overeenkomst voor periodieke giften te downloaden
Stap 2: Print het uit.
Stap 3: Vul het in en onderteken het formulier.
Stap 4: Vul onderaan deze pagina de maandelijkse machtiging in en klik op machtiging versturen.
Stap 4: Stuur het ondertekende formulier naar het adres op de contactpagina.
Stap 5: Onze penningmeester zal contact met je opnemen over de verdere afhandeling.

Let op!

Je hoeft de bovengenoemde overeenkomst niet naar de belastingdienst op te sturen. Het is voor jezelf en Sjaloom. Je moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst je aangifte controleert, kan zij je om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Je periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat je werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken.

Betaal je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag je de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Moest je de gift in een bepaald jaar betalen, maar heb je dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover je rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat je deze schuld betaalt.


Middels het machtigingsformulier kan je Sjaloom periodiek of éénmalig machtigen tot het afschrijven van jouw gift.
Wanneer je bent ingelogd staan jouw gegevens vooraf al ingevuld.

Bij voorbaat dank voor je gift!