Beste #naam#,

Een nieuw jaar is begonnen, een jaar waarvan we nog niet weten wat het ons gaat brengen. Maar we vertrouwen het toe aan Hem die de Alpha en Omega is, ons begin en ons einde.
Het komende jaar zullen we in het bijzonder stilstaan bij wat het betekent om Jezus te volgen. Het jaarthema is dan ook ‘Volgt u mij! (Johannes 21:22).

Zondag ben je weer van harte welkom bij de livestream van Sjaloom. Machiel zal spreken en we vieren Heilig Avondmaal.

In deze nieuwsbrief:

  • Livestream zondag 3 januari
  • Een boodschap voor oud en nieuw
  • Gift voor Project Irak
  • Ondersteun kinderhuis Sjaloom in Matale
  • Voor de dagen die gaan komen

Livestream zondag 3 januari

Vanaf 10.00 uur kun je de dienst volgen via de livestream door te klikken op onderstaande afbeelding.

livestream


Een boodschap voor oud en nieuw

Machiel sprak op oudejaarsavond naar aanleiding van een paar verzen uit Psalm 90. In deze psalm staat dat onze tijden in Gods hand zijn: 'Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen'. Deze boodschap is zowel voor het oude als het nieuwe jaar, dus als je het nog niet hebt gezien, kun je de livestream hier bekijken.

Bekijk de boodschap voor oud en nieuw. Klik op onderstaande afbeelding.


Gift voor Project Irak (Werner en Hennie)

Deze zondag zijn onze giften bestemd voor Project Irak, de bediening van Werner en Hennie.

Maak je gift over naar: 
NL30 INGB 06511 38752 t.n.v. PG Sjaloom Heerhugowaard.
Je kunt ook geven via de mijnGemeente app of via de website van Sjaloom.

De collectes van vorige week
Het giften van kerstavond voor de kerk in Wit-Rusland bedroegen € 795,52 en de collecte voor de diaconie (Sjaloom Langszij) heeft € 520,00 opgebracht.

>> Meer informatie over geven


Ondersteun kinderhuis Sjaloom in Sri Lanka

Sinds 2009 is stichting Agape Hulpverlening Sri Lanka actief met het ondersteunen van Sjaloom boys home in Matale, Sri Lanka. Inmiddels worden er ongeveer 18 jongens opgevangen in het kinderhuis. Sommigen omdat ze wees zijn, anderen vanwege onmogelijke situaties thuis. Het jongenshuis is nauw verbonden aan de pinkstergemeente van Matale, die geleid wordt door pastor Tushara en zijn vrouw.

In onze gemeente Sjaloom hebben Ravi en Nalani Pevendram met name gezicht gegeven aan het weeshuis vanaf de start. Ate van der Werff is er ook vanaf het begin bij betrokken geweest.

De afgelopen jaren heb je helaas niet veel gehoord van en over het kinderhuis. Dit had mede te maken met een complexe situatie in de communicatie tussen Sri Lanka en Nederland. Inmiddels heeft het voormalige bestuur van stichting Agapa Hulpverlening Sri Lanka de bestuurlijke verantwoordelijkheid overgedragen aan Ate van der Werff.

Investeer in kostbare levens
Ondertussen is het jongenshuis natuurlijk blijven draaien. Monden moesten en moeten gevoed worden en kleding en scholing moeten gegarandeerd blijven. Alleen is het werven van fondsen vrijwel stil komen te liggen.

We willen dit mooie project nu opnieuw onder je aandacht brengen zodat er voldoende middelen blijven binnenkomen om het huis draaiende te houden: een investering in 18 kostbare levens.

Er worden sponsors gevraagd voor een vrij bedrag per maand. We geven het graag in je overweging en gebed.

Machiel Jonker


Bekijk een korte introductievideo over kinderhuis Sjaloom boys home. Klik op onderstaande afbeelding.

Ga voor meer informatie over het kinderhuis en stichting Agape Hulpverlening Sri Lanka naar www.sjaloomkinderhuis.nl


Voor de dagen die gaan komen

Dat onze huizen gevuld zullen zijn met wierook van aanbidding, vrede die alle verstand te boven gaat. Laat angst en bezorgdheid niet de balans bepalen, maar het ZIJN in de schuilplaats van de Allerhoogste. Laten onze woorden hoopvol, liefdevol, bemoedigend, troostend en vol van hemels manna zijn.

Heel veel liefs,
Yvonne Jonker