Diaconie stichting Sjaloom Langszij

Wij komen langszij als een gemeentelid door omstandigheden in financieel zwaar weer is terechtgekomen.

In Pinkstergemeente Sjaloom bestaat de diaconale zorg uit materiële en of financiële hulp aan leden van de gemeente waar dat nodig is. Dus zorg voor elkaar als een gemeentelid door omstandigheden in financieel zwaar weer is terechtgekomen.

Natuurlijk kan deze hulp ook wel spontaan gegeven worden, bijvoorbeeld door onderlinge hulp van andere leden in een gemeentekring. Soms is echter meer structurele hulp nodig, bijvoorbeeld als er schulden zijn ontstaan door tegenslag. Dat kan in de vorm van 'noodhulp', een eenmalig geldbedrag als er bijvoorbeeld helemaal geen brood meer op de plank is. Ook door het verstrekken van een lening om schulden te delgen; terugbetaling gebeurt op basis van afspraken over het beheer van inkomsten en uitgaven.

Financieel beheer

De diaconie in Sjaloom wordt uitgevoerd door stichting Sjaloom Langszij. De inkomsten van deze stichting bestaan uit particuliere giften, donaties en periodieke collectes. Jaarlijks wordt de administratie gecontroleerd door een 'kascommissie'. In de ledenvergadering van Sjaloom wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd voor het financiële beheer.

Wat kan stichting Sjaloom Langszij concreet doen?

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Het aanbieden van de cursus 'Uitkomen met Inkomen' van het NIBUD. Dit is een budgetcursus met vragen als "Hoe maak je een begroting?" en "Hoe kun je er voor zorgen dat je elke maand goed uitkomt?"
  • Het (onder voorwaarden) verstrekken van een (overbruggings-)lening als er door omstandigheden schulden zijn.
  • Begeleiden en adviseren als het lastig is om de (gezins-)financiën in de hand te houden.
  • ‘Noodhulp', een in principe eenmalige financiële bijdrage als er door persoonlijke omstandigheden ‘geen brood op de plank’ is.

Giften

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat particuliere schenkingen als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Bekijk ANBI-gegevens stichting Sjaloom Langszij

We zijn onzettend dankbaar voor alle giften die we ontvangen waarmee we medebroers en -zussen kunnen helpen.
Mocht je een gift willen doen, dan kan dat door een bedrag over te maken naar rekening NL62 ABNA 04720 82051 ten name van Stichting Sjaloom Langszij.

Geven kan ook via onderstaande blauwe knop.
Geven aan Stichting Sjaloom Langszij

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37098650.

Contact opnemen

Voor meer informatie en aanvragen kun je contact opnemen met Rick Elings via onderstaand formulier of door te bellen naar 06-36 59 12 64

Onderstaand bericht komt binnen bij Stichting Langszij, de diaconie van Sjaloom.