Zorg en hulp

Wanneer er problemen op je pad komen, is het goed om te weten dat er mensen zijn die een luisterend oor hebben en die je met adviezen weer op weg kunnen helpen.

Binnen Sjaloom is er een kernteam pastoraat, dat wordt aangevuld met het voorgangersechtpaar als adviseurs. Daarnaast worden de huisgroepleiders betrokken bij pastoraat, daar waar het om mensen uit hun huisgroep gaat.

De hulpverlening is geïnspireerd vanuit de Bijbel waaruit spreekt dat Jezus de weg is naar herstel, bevrijding, troost en bemoediging. In gevallen wanneer professionele hulpverlening noodzakelijk is, zorgt het kernteam voor doorverwijzing naar professionele hulpverlenende instanties.

Huisbezoek
Heb je behoefte aan huisbezoek? Neem dan contact met ons op.

Ouderenzorg
Mensen van 65 jaar en ouder die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning kunnen een afspraak maken met onze vrijwilligers van de ouderenzorg.

Diaconie Sjaloom Langszij en Missionaire Activiteiten
Daarnaast bieden we ook praktische ondersteuning in de vorm van de diaconie door stichting Sjaloom Langszij voor gemeenteleden en Missionaire Activiteiten voor hulpprojecten in binnen- en buitenland.

Christelijke hulporganisaties

Vanuit Sjaloom zijn verschillende initiatieven ontstaan op het gebied van hulpverlening en maatschappelijke betrokkenheid. Ook werken wij graag samen met andere organisaties die zich inzetten voor de mensen om ons heen of verder weg. Maak kennis met onze partners. Lees verder.

 

Voorbede

"Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen". (1 Timotheüs 2:1)
 

Diaconie stichting Sjaloom Langszij

Wij komen langszij als een gemeentelid door omstandigheden in financieel zwaar weer is terechtgekomen.
 

Missionaire Activiteiten

Het evangelie brengen buiten onze directe invloedssfeer.