Zorg en hulp

Wanneer er problemen op je pad komen, is het goed om te weten dat er mensen zijn die een luisterend oor hebben en die je met adviezen weer op weg kunnen helpen.

Binnen Sjaloom is er een kernteam pastoraat, dat wordt aangevuld met het voorgangersechtpaar als adviseurs. Daarnaast worden de huisgroepleiders betrokken bij pastoraat, daar waar het om mensen uit hun huisgroep gaat.

De hulpverlening is geïnspireerd vanuit de Bijbel waaruit spreekt dat Jezus de weg is naar herstel, bevrijding, troost en bemoediging. In gevallen wanneer professionele hulpverlening noodzakelijk is, zorgt het kernteam voor doorverwijzing naar professionele hulpverlenende instanties.

Huisbezoek
Heb je behoefte aan huisbezoek? Neem dan contact met ons op.

Ouderenzorg
Mensen van 65 jaar en ouder die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning kunnen een afspraak maken met onze vrijwilligers van de ouderenzorg.

Sozo-avond
Een keer per maand vindt de Sozo-avond plaats. Het woord Sozo komt uit het Grieks en betekent: redding, genezing en bevrijding. Op deze avond is gelegenheid om met je te laten bidden.

Diaconie en Missionaire Activiteiten
Daarnaast bieden we ook praktische ondersteuning in de vorm doormiddel van de diaconie voor gemeenteleden en Missionaire Activiteiten voor hulpprojecten in binnen- en buitenland.

 

 

Voorbede

"Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen". (1 Timotheüs 2:1)
 

Sozo bediening

Verlang je naar een aanraking van God? Wil je dat er voor je gebeden wordt? Kom dan naar de Sozo-ochtend.
 

Diaconie stichting Sjaloom Langszij

Wij komen langszij als een gemeentelid door omstandigheden in financieel zwaar weer is terechtgekomen.
 

Missionaire Activiteiten

Het evangelie brengen buiten onze directe invloedssfeer.