Dopen: wat is het en waarom doen we het?

Dopen is een persoon onderdompelen in water. Het is een uiterlijk symbool van wat er van binnen is gebeurd. Als je gelooft in Jezus dan krijg je vergeving van zonden. Door Jezus bloed worden we van binnen ‘schoongewassen’ van al onze ongehoorzaamheid aan God. Door Jezus te volgen kiezen we ook om ons oude leven achter ons te laten. We worden van binnen helemaal nieuw. Je zou kunnen zeggen dat de doop een teken van buiten is van wat er van binnen is gebeurd.

Jezus gaf zijn discipelen de opdracht om dit te doen. Hij zei: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Mattheüs 28:19-20)

Meteen gingen de discipelen daarmee aan de slag. In de Bijbel zien we dat ze de mensen over Jezus gingen vertellen. En toen de mensen vol waren van hun woorden, vroegen ze aan de discipelen: “Wat moeten we doen, broeders?” (Hand. 2:37) Het antwoord van de discipelen was: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.” (Hand. 2:38) Dit gebeurde ook. Wie zien dat “degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen.” (Hand. 2:41)

Je laat je dopen nadat je een keuze voor Jezus hebt gemaakt. Het is een radicale beslissing om je omgeving te laten zien dat jij Jezus wilt gaan volgen in je leven. Elk kind van God die zelf volwassen genoeg is om deze beslissing te kunnen nemen, kan zich laten dopen.

Wil jij dit ook? Neem contact met ons op en geef je op om gedoopt te worden!

Ik wil me laten dopen 

Waarom laat jij je dopen?

Abenezer vertelt waarom hij zich heeft laten dopen
Voor Joyce betekent de doop een nieuwe fase in haar geloofsleven
Enes & Christien vertellen over hun ontmoeting met Jezus: "Mijn leven is 180 graden gedraaid"