Veilige kerk

Wij streven naar een veilige leef- en werkomgeving binnen de kerk.

Pinkstergemeente Sjaloom streeft ernaar een veilige kerk te zijn. Dat betekent dat we ons sterk blijven maken voor een veilige leef- en werkomgeving binnen de kerk. We erkennen dat die veiligheid een voortdurend punt van aandacht moet zijn en om preventie vraagt naar met name kwetsbare groepen, veelal jonge mensen en vrouwen. Als kerk nemen we daarvoor dan ook de nodige maatregelen. We veroordelen grensoverschrijdend gedrag en spreken uit misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan.

Stichting Evangelisch Meldpunt

Sjaloom is via de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)  aangesloten bij de de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Dit is platform voor leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties.

Het doel van SEM is om bewustwording over verschillende vormen van misbruik te bevorderen bij leidinggevenden en degene aan wie zij leiding geven. Daarnaast heeft SEM een meldpunt voor melding van grensoverschrijdend gedrag of misbruik door leidinggevenden binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties die lid zijn van SEM.

SEM geeft voorlichting en training voor kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties over thema's die te maken hebben met de doelstelling van SEM. Denk daarbij aan: betrouwbaar leiderschap, wat te doen in geval van een kwestie van misbruik in de gemeente, nuttige preventiemaatregelen, implementatie van het programma "In Veilige Handen", het zoeken en aanstellen van interne Vertrouwenspersonen.

SEM heeft een netwerk van professionele Vertrouwenspersonen die een klager kunnen bijstaan in geval van een klachtenprocedure. Een (schriftelijk) ingediende klacht wordt beoordeeld door de Klachtencommissie van SEM, die bestaat uit professionele leden die iedere klacht zorgvuldig behandelen zoals beschreven in de Klachtenregeling.

Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Evangelisch Meldpunt www.wijzijnsem.nl

Een melding doen

De VPE heeft een aantal landelijke vertrouwenspersonen en een eigen intern meldpunt dat gebeld kan worden. Het telefoonnummer van het meldpunt is 085-4881429. E-mail: RVP@vpe-vp.nl  

Je kunt bij dit meldpunt terecht voor vragen en meldingen. Zij zullen je zo goed mogelijk willen helpen, waarbij verwijzen naar professionele hulpverleners of het externe meldpunt van Stichting Evangelisch Meldpunt tot de mogelijkheden behoren. Deze vertrouwenspersonen wonen tenminste eens per jaar een seminar bij verzorgd door de professionals van SEM.  

logo sem