Over ons

Pinkstergemeente Sjaloom is een christelijke gemeenschap voor Heerhugowaard en omgeving. Wij geloven dat Gods aanwezigheid ons van binnenuit verandert en zijn liefde in ons een krachtige uitwerking heeft op de mensen om ons heen. Elke zondag beleven we in onze kerkdiensten de vreugde van ons geloof en doordeweeks ontmoeten we elkaar in kleine groepen.

Het leidersteam, voorgangers en oudsten

Het leidersteam houdt zich bezig met de praktische invulling van de missie en visie. Hun focus ligt op de uitvoerende rol. Het bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) maakt deel uit van het leidersteam, evenals bepaalde afdelingshoofden.​ 

Het geestelijk leiderschap van de gemeente wordt gevormd door het voorgangersteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de missie en de visie. Het voorgangersteam staat onder leiding van de senior voorganger. De oudsten zijn verantwoordelijk voor het geestelijk toezicht op de gemeente. Ze hebben een overzienende rol.​

Frank Blom
Voorzitter
Judith Blom - Rullmann
Algemeen lid
Rick Elings
Assistent voorganger
Penningmeester
Pascal Jonker
Assistent voorganger
Machiel Jonker
Senior voorganger
Bart Pieterman
Secretaris

John Moga
Oudste
Emiel van Brakel
Oudste

 

Missie en Visie

Ons doel is het Koninkrijk van God te doen groeien door de Grote Opdracht van Jezus uit te voeren.

 

Onze geschiedenis

Een kort overzicht van het ontstaan van de gemeente en de bouw van Sjaloom.

 

Veilige kerk

Wij streven naar een veilige leef- en werkomgeving binnen de kerk.