Oproep tot (aan)bidden!

Vanaf half januari komen elke avond om 19.00 uur een aantal mensen bij elkaar voor een tijd van gebed in het gebouw van Teen Challenge aan de Dreef 12 in Heerhugowaard. Initiatiefnemer Erik Schurink: "Ik denk dat God het lichaam van Christus uitdaagt om dagelijks bij elkaar te komen om Hem te aanbidden, vol te worden van zijn Geest en vrijmoedigheid te ontvangen om Zijn wil te doen. Ik heb dat in ieder geval nodig." Hij doet een gepassioneerde oproep om je hierbij aan te sluiten en één of meerdere avonden mee te bidden.

Dit bericht is geplaatst op 23-02-2023

Beste gemeenteleden,

Ik kreeg tijdens de bidden en vastenweek in januari een ingeving dat we niet moesten gaan stoppen met aanbidding en gebed, maar dat we dagelijks door zouden moeten gaan. Ik heb dit gedeeld binnen het leiderschap om te kijken wat er zou gaan gebeuren. 

Daar ik zelf al 4-6 keer per week deelneem aan een bidstond, heb ik verder niets ondernomen. Maar sinds ik drie weken later een droom kreeg, heb ik een diep verlangen om God meer groot te maken, te zoeken en voorbede te doen. 

In de droom liep ik met iemand mee die allerlei vijanden versloeg, maar aan het einde van de droom werd die persoon helemaal in elkaar geslagen terwijl ik me niet kon verroeren om diegene te helpen. Toen ik wakker werd, was ik heel emotioneel en bewogen, omdat ik diegene niet kon helpen en ik kreeg een heel zware gebedslast. Ik begon met bidden voor de medewerkers binnen Teen Challenge, maar die nacht en ook de week erna werd het een gebedslast voor het lichaam van Christus.

Ik verlang al jaren naar bidstonden zoals in Handelingen 4! Vooraf aan deze bidstond worden Petrus en Johannes geïntimideerd door het Sanhedrin. Ze mochten niet meer spreken en onderwijzen over Jezus. Natuurlijk waren ze het er niet mee eens, maar de dreiging was reëel. Ze gingen naar de gemeente die samen met hen God ging grootmaken en om ingrijpen van God vroegen. Toen kwam de Heilige Geest met kracht, zodat iedereen weer in vrijmoedigheid ging spreken. 

Ik ervaar dat God mij zegt, dat dit de toestand van het lichaam van Christus is. Onze mond wordt gesnoerd door mensen, onze eigen gedachten, angsten en satan. We raken geïntimideerd en raken onze vrijmoedigheid kwijt om vrij te spreken en te onderwijzen over Jezus, zowel binnen als buiten de kerk. Daarom hebben we allemaal de Heilige Geest nodig om vol te worden en weer vanuit die volheid te spreken.

Ik denk dat God het lichaam van Christus uitdaagt om dagelijks bij elkaar te komen om Hem te aanbidden, vol te worden van zijn Geest en vrijmoedigheid te ontvangen om Zijn wil te doen. Ik heb dat in ieder geval nodig. 

Vanaf 13 januari om 19 uur zijn Nelson en ik met mensen die daarbij aansluiten elke avond aan het (aan)bidden om in beweging gezet te worden door Gods Geest. We hebben geen eindtijd, maar we willen dit minimaal 30 minuten doen. We hebben voor 19.00 uur gekozen, zodat iedereen die daarna andere activiteiten heeft, vrij is om te gaan. We beginnen met God groot te maken en willen ons daarna door de Geest laten leiden, zodat we ook openbaringen voor jezelf of het Lichaam van Christus mogen ontvangen.

We willen iedereen uitnodigen om één of meerdere avonden mee te doen. We hebben ook mensen nodig, die een bidstond kunnen leiden, omdat wij soms ook andere activiteiten hebben. We willen hier heel ontspannen mee omgaan, dus als wij er niet zijn en er niemand anders is, zal deze bidstond niet op deze tijd plaatsvinden. Dus als je wilt komen, laat het mij of Nelson even weten. Onze telefoonnummers zijn respectievelijk 06-81116411 en 06-16137137. Als je vragen hebt, dan horen we het wel.

Mocht je helemaal niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan wil ik je uitdagen om dit samen met je gezin te gaan doen of een aantal anderen op een ander tijdstip! 

We bidden en hopen dat het lichaam van Christus hierdoor aangevuurd mag worden. Gebed is toch de motor!?

Blessings, 

Erik Schurink