Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van 16 t/m 23 januari, bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Dit bericht is geplaatst op 27-12-2021

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Matteüs 2. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

In Sjaloom houden we een aantal gezamenlijke gebedsmomenten tijdens de gebedsweek: 

  • dinsdag 18 januari
    6.00-7.00 uur, 9.00-10.00 uur en 20.00-21.00 uur
  • donderdag 20 januari
    6.00-7.00 uur, 9.00-10.00 uur en 20.00-21.00 uur
  • zaterdag 22 januari
    10.00-12.00 uur

Handleiding bij de gebedsweek

Om je te helpen invulling te geven aan de Week van gebed voor eenheid is een handleiding geschreven met bijbelteksten, gebedspunten en korte overdenkingen.

Download de handleiding