Bidden en vasten 1 tm 3 september

Terwijl we in een maandthema zitten van discipelen komen samen, zijn we samengekomen drie ochtenden en 2 avonden. Namelijk 1 tm 3 september. Het thema van de dagen was genomen uit Hos.10:12

Dit bericht is geplaatst op 03-09-2021

"Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid! Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! Het is tijd om de HEERE te zoeken, totdat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen."

Met name zijn we gaan bidden rondom: ploeg voor uzelf ongeploegd land om. We hebben dit toegepast op ons eigen leven: waar is ongeploegd land?, braakliggend land? Welk deel van ons leven ligt braak? Dat kan op velerlei gebied zijn, bv in onze relatie met God of met elkaar, of ….noem maar op. Het kan zijn een roeping op je leven waar je nog niet veel mee doet, etc. Ook voor de gemeente geldt dit. We hebben gebeden voor gebieden die ook in de gemeente min of meer nieuw zijn; denk aan het bouwen van een cultuur van discipelschap, en discipelschap in het gezin, e.a. 

Op het moment dat ik dit schrijf is het donderdagavond en ik ben benieuwd naar vanavond, want discipelen komen samen in Gods aanwezigheid.

Machiel