Discipelschap in Sjaloom

Zoals jullie inmiddels weten is het de bedoeling dat we meer en meer een gemeente worden waar het draait om discipel te zijn van Jezus Christus. Een van de lessen van deze corona-tijd, wat mij betreft. De praktijk in veel kerken is dat het begrip christen en discipel niet altijd hetzelfde is. Bijbels gezien is het echter wel hetzelfde. We lezen dit in Hand.11:26b “... en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.”

Dit bericht is geplaatst op 20-05-2021

Onze jaartekst ken je inmiddels goed: Volg jij Mij?! In de afgelopen maanden stonden we steeds stil bij een aspect van discipelschap. Als al eerder gezegd: de aard van discipelschap gaat echter veel verder dan het geven van preken of onderwijs. Het is veel meer dan het zitten onder het gehoor van een bijbelleraar.

In Jezus’ tijd trokken discipelen dag en nacht op met hun rabbi, hun leraar. Het doel was: door van hem te leren en te imiteren net zo te worden als hun rabbi. Nou, dat is het doel van discipelschap: door Jezus te volgen, op Hem te gaan lijken. En ja, dat is waarom de Heilige Geest is gekomen.

Met regelmaat spreken we samen met een aantal mensen over dit thema, nadat we een mooie voorzet hadden gekregen van Richard bakker en zijn team. Hoe past dit in Sjaloom en hoe ziet dat er dan uit?

Het is daarbij belangrijk dat er een duidelijk traject geformuleerd wordt:

  1. Hoe komt iemand in de context van Sjaloom tot bekering? Welke activiteiten en bedieningen kunnen daar een rol in spelen; hoe zijn mensen zelf in hun straat en wijk getuigen van Jezus?
  2. Hoe komen mensen vervolgens in relaties met anderen zodat ze gaan leren met vallen en opstaan om Jezus te volgen, vragen kunnen stellen en op een veilige manier hun leven met een ander of met anderen kunnen delen en de Bijbel leren lezen.
  3. Wat betekent dit na enige tijd voor hun speciale plaats in het lichaam van Christus zoals Paulus dat onderwijst in 1 Cor.12.

Bij punt 2 denken we natuurlijk erg aan de huisgroepen. De huisgroepen krijgen daarmee een duidelijk doel en misschien zelfs wel een periode mee dat iemand deel uitmaakt van die bewuste huisgroep. Immers het gaat om punt 3: waartoe bekwaamt de Heer mij om waar te mogen dienen?

Heel veel Sjalomers doen dat al en velen doen dat al jaren! Veel gemeenteleden dienen op allerlei plekken, in allerlei taken en bedieningen. Dat is heel mooi en zonder die beschikbaarheid en bekwaamheid kan een gemeente niet functioneren. En dat leerproces van het gaan lijken op Jezus Christus gaat altijd door.

Het woord discipel betekent ook leerling. Christen = discipel = leerling. We blijven ons hele leven lang leren en zijn nooit volleerd. En dat maakt het alleen maar uitdagender. Steeds weer iets te leren en te ontdekken van Christus en vanuit Zijn Woord. Een levenslange ontdekkingstocht waarin je ook als vanzelf anderen weer in gaat meenemen.

Machiel Jonker