Pinksteren: het gaat over Jezus

Een zondagsschooljuf vroeg aan de kinderen van de zondagsschool: 'Het is bruin en het klimt in de boom. Rara, wat is dat?' Ze had als antwoord verwacht: 'Een eekhoorn, juf!' Maar een aandachtig luisterend jongetje stak zijn vinger op en zei nadenkend: 'Ik dacht eigenlijk eerst dat het een eekhoorntje zou zijn juf, maar ik denk toch dat het Jezus is.' 'Waarom dan', vroeg de juf. 'Nou,' zei de jongen: 'ik dacht: het zal wel weer over Jezus gaan.'

Dit bericht is geplaatst op 20-05-2021

Petrus had Jezus jammerlijk verloochend in de nacht voor Jezus’ sterven aan het kruis. Maar toen het pinksteren werd en hij vervuld werd met de Geest stond hij temidden van duizenden aanwezigen op en zei, vrij vertaald: ‘het zal nu meer dan ooit over Jezus gaan. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, heeft God opgewekt, waarvan wij getuigen zijn.’

Sinds pinksteren gaat het meer dan ooit over Jezus. Nou laat me het preciezer zeggen: als we vervuld zijn met de Geest gaat alles over Jezus! Hoe meer je leeft vanuit de Geest, hoe meer je leeft voor Jezus.

In mijn preek van 18 april heb ik een nieuw begrip geïntroduceerd: EXTREEM CHRISTOCENTRISCH. De term christocentrisch betekent dat Christus in het centrum van Gods en van onze aandacht staat of zou moeten staan. Het is een voortgaande ontdekking bij het lezen van de Bijbel: alles gaat over Hem.

Buiten Hem is er niets, geen zegen, geen leven, geen eeuwig leven en geen blijvende vrucht. Alle dingen, hetzij zichtbaar, hetzij onzichtbaar, hebben hun bestaan in Hem, zegt Col.1:17

Wat is het een enorm voorrecht dat Hij voor ons naar Golgotha ging om onze zonden weg te nemen. Maar het kan niet op: niet alleen vergeven, maar met Hem leven, elke dag en altijd. Ja nog veel mooier: Hij is onze Bruidegom en heeft ons ten huwelijk gevraagd. De vijand haat dat. Lees maar eens 2 Cor.11:3…en zal er alles aan doen om ons te verleiden om niet christocentrisch te leven.

De Heilige Geest is gekomen om ons een leven te laten leiden dat extreem christocentrisch is. Jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt Jezus. Het kan eenvoudigweg niet anders dan dat je leven getuigt van Jezus Christus als je vervuld bent van de Geest. En ja, als het maar even kan ook met je woorden.

Pinksteren gaat niet over het hebben van allerlei geestelijke ervaringen. Pinksteren gaat over het kennen van Jezus Christus door de Geest en het getuigen zijn van Jezus Christus door de Geest en ja, om samen het lichaam van Jezus Christus te zijn door de Geest.

Het thema van deze maand is: discipelen getuigen. Bryan zal zijn pinksterpreek daaraan wijden. Zelf zijn we afwezig omdat ik mede leiding mag geven aan de viering van het heilig Avondmaal tijdens de digitale opwekkingsconferentie.

We wensen je om Christus’ wil een Geestvervuld Pinksteren 2021 toe.

Machiel Jonker