Ondersteun stichting Salam4u met een gift

Zondag is de collecte voor stichting Salam4u. Deze stichting verzorgt maatschappelijk en pastoraal werk onder Arabisch sprekenden en anderen die hulp nodig hebben. Salam4u biedt onder meer voedselhulp, begeleiding op het gebied van werk en inkomen, hulp bij huwelijks- en gezinsproblemen en pastorale gesprekken.

Dit bericht is geplaatst op 06-03-2021

Salam is Arabisch voor vrede. Salam4u wil dus zeggen ‘vrede voor jou’. Dat doen we door de vrede van Christus. Dankzij de giften die wij ontvangen kunnen wij die vrede bij de mensen blijven brengen.

Kunnen we ook op jouw steun rekenen? 

Ja, ik wil geven